top of page

kurs  metatron avcısı   türkçe dilinde

metatron hunter course in turkish language

metatron avcısı model aparat kursu türkçe dil kursu----metatron hunter model apparatus course turkish language course

kursun değeri = 600 dolar    --  value of the course = 600 dollars

ödeme yöntemi = paypal ve banka havalesi  ---payment method = paypal and bank transfer

Haberler
Sevgili öğrenciler, yeni ve güzel haberlerim var, artık birkaç yıl boyunca derslerimi sesli olarak sizin dilinizde sunacağım, birçok ülkeden öğrencilerim eğitim videolarımı altyazı fonksiyonuyla görebilirler, ancak bundan sonra sunabileceğim Aşağıdaki videolarda görebileceğiniz gibi Türkçe derslerim

kursun tek taksitte ödenmesi

Kursun ayda bir olmak üzere 6 taksitte ödenmesi ve her taksitin 100 dolar değerinde olması

PayPal ButtonPayPal Button

Hello, my name is Hector Arias, I live in the country of Chile, I speak Spanish for 8 years, I have been taking courses on these devices and I have translated my courses into several languages many times from the country of Turkey. Some therapists ask me because they bought these devices and have many doubts. This motivated me to be able to offer this course in Turkish, the course is organized online with a list of concepts described in Turkish and also in English, it is possible that they may find translation errors for this reason the entire course is in the Turkish language. Turkey and in English, the course lasts 6 months, there are no live classes, but there is the possibility of asking questions,  The videos are edited in my Spanish language but it is possible to place subtitles in Turkish

Merhaba, adım Hector Arias, Şili ülkesinde yaşıyorum, 8 yıldır İspanyolca konuşuyorum, bu cihazlarla ilgili kurslar alıyorum ve Türkiye ülkesinden birçok dile kurslarımı birçok kez çevirdim. Bazı terapistler bana soruyor çünkü bu cihazları satın aldılar ve birçok şüpheleri var. Bu beni bu dersi Türkçe verebilmek için motive etti, ders çevrimiçi olarak Türkçe ve İngilizce olarak açıklanan kavramların bir listesiyle düzenleniyor, çeviri hataları bulmaları mümkündür, bu nedenle kursun tamamı Türkçedir. dil. Türkiye ve İngilizce, kurs 6 ay sürüyor, canlı ders yok ama soru sorma imkanı var,  Videolar İspanyolca dilimde düzenlendi ancak Türkçe altyazı koymak mümkün

Sorularınızı whatsapp ve ayrıca diğer sosyal ağlar aracılığıyla İngilizce olarak yazabileceğiniz ve ayrıca Türkçe selamlarınızda cevaplayabilirim.   I can answer your questions by whatsapp and also by other social networks you can write in English and also in your Turkish language greetings   Hector Arias Orellana whatsapp +56976096433

.

 

        Kurs içeriği  -  Course content

giriiş-   introduction

1 temel konseptler -basic concepts

1.1 BIORESONANS   -bioresonance  

1.2   BÜTÜN SAĞLIK    HOLISTIC HEALTH

1.3  biyolojik geri bildirim    BIOFEEDBACK

1.4   KONTROL NOKTALARI     CHECKPOINTS

1.5 Tüm prognoza uygun  All-Forecast Fit

1.6 Spektral benzerlik indeksi  --Spectral similarity index

1.8 ENTROPİ- Entropy

1.9 Entropi analizi  -Entropy analysis

1.10 NLS-Analiz-  NLS-Analysis

1.11  bitkisel test-  vegetative test

1.12 Sanal model- Virtual model

1.13 İnce yapı - yuvayı göster-   1.13 Ultrastructure - show nest

1.14a NESNE- OBJECT

 1.14b  ETALON -STANDART

1.14c  Etalon objet  

1.14.d Fleindler ölçeği veya Fraunhofer ölçeği  -- Fleindler scale or Fraunhofer scale

1.15 ay fonksiyonu mikroorganizmaları (Rife tedavisi)--moon function microorganisms (Rife therapy)

1.16 DAHA HASSAS YUVA--MORE PRECISE NEST

1.17 ters eğri--invert curve

1.18 Optimum Dağılım--Optimal Distribution

1.19 AKILLI FİLTRE--SMART FILTER

 

 

2   ÖLÇÜM TERAPİSİ RAPORUNU BAŞLAT--

2.1 YAZILIMI BAŞLATMA--STARTING THE SOFTWARE

2.2 SONUÇLARI YAZDIR-   PRINT RESULTS

2.3 YEDEK KAYIT--BACKUP RECORD

2.4 MANUEL ARAMA VE OTOMATİK ARAMA--MANUAL SEARCH AND AUTOMATIC SEARCH

2.6 AKUPUNKTUR ANALİZİ VE TERAPİSİ--ACUPUNCTURE ANALYSIS AND THERAPY

2.7 AURİKÜLOTERAPİ İRİDOLOJİSİ--AURICULOTHERAPY IRIDOLOGY

2.8 FİTOTERAPİ-PHYTOTHERAPY

2.9 İRİDOLOJİ ÖLÇÜMÜ VE TERAPİSİ---IRIDOLOGY MEASUREMENT AND THERAPY

2.10  AURA META HUNTER

2.11 YENİDEN YAZICI AKTARIMI--TRANSFER REPRINTER

3     klinik uygulamalar   ----clinical applications

3.1 İşitme sisteminin ölçümü--Measurement of the auditory system

3.2 MOTOR PATHOLOGIES---MOTOR PATHOLOGIES

3.3 VAGUS SİNİRİ--VAGUS NERVE

3.4 Asit alkali fonksiyonu bitkisel test--Acid alkali function vegetative test

3.5 UYKUSUZLUK---INSOMNIA

3.6 KÖK HÜCRELER---STEM CELLS

3.7 OTİZM KROMOZOM 16---AUTISM CHROMOSOME 16

3.8 Multipl skleroz parkinson müsküler distrofi---Multiple sclerosis parkinson muscular dystrophy

3.9  LÖSEMİ---LEUKEMIA

3.10  PSİKİYATRİ--PSYCHIATRY

3.11LİTYUM BİPOLARİTESİ---LITHIUM BIPOLARITY

3.13 Solunum bozuklukları--- Respiratory disorders

4    uzaktan terapi---distance therapy

4.1 Psikolojiden teorik temel--Theoretical foundation from psychology

4.2 Uzaktan terapinin fizik temeli---Physics foundation of distance therapy

4.3 Alüminyum kasa ile uzaktan terapi--- Distance therapy with the aluminum case

4.4 Grafik analizi mavi çizgi kırmızı çizgi--- Graph analysis blue line red line

4.5 Kara kutu ile uzaktan terapi-- Distance therapy with black box

5 Kuantum Terapisi ve Biorezonans-- Quantum therapy and bioresonance--

5.1 Kuantum terapi kavramları---5.1 Quantum therapy concepts

5.2 Kuantum terapileri---Quantum therapies

5.3 Kuantum tıbbında terapist-hasta ilişkisi-----Therapist-patient relationship in quantum medicine--

5.4 Kuantum terapi ve biorezonans--- Quantum therapy and bioresonance

bottom of page