top of page

svenska bioplasm

bioresonans bioplasma enhet kurs på svenska språket

kursinnehåll

1.     INTRODUKTION AV MANUALE

1.1    Bioresonans

1.2    Biofeedback

1,3    George Lakhovsky

1.4    Kirlian aura

1.5    Dr. Voll voll elektroakupunktur (medicineringstest)

1.6    Medicinsk diagnos vs bioresonansdiagnos

 

2. INSTALLATION SKAPA UTSKRIFT AV REKORD

2.1  Skapande av arket

 2.2  Anslutning av enheten

2.3  Säkerhetskopiera poster

2.4  Första terapitillfället

2.5 Snabbskanning

2.6  Förberedelserapport

 

3. FUNKTIONSKONCEPT

3.1  Etalon 

3.2  Kontrollpunkter

3.3  Justering

3.4  Entropianalys

3.5  ISE spektral likhetsindex

3.6  Etalon-objekt

 

3.7  Vegeta-quiz

3.8  De 5 analysnivåerna

3.9  Alternativinställningar

3.10  Auriculoterapi

3.11  Iridologia

3.12  Ekologiska preparat

3.13  Graphic analysis

3.14  Remote treatment

.

bottom of page