top of page

1 TEMEL KONSEPTLER -BASIC CONCEPTS

1.1 BIORESONANS -   BIORESONANCE

1.2 BÜTÜN SAĞLIK --HOLISTIC HEALTH

1.3 BİYOGERİBİLDİRİM  -BIOFEEDBACK

1.4 KONTROL NOKTALARI-- CHECKPOINTS

1.5 Tümünü ayarla--Set all

1.6 Spektral benzerlik indeksi--Spectral similarity index

1.7 Organ Hazırlıkları-- Organ Preparations

1.8 ENTROPİ- ENTROPY

1.9 Entropi analizi-- Entropy analysis

1.10   NLS-ANALİZ--ANALYSIS NLS

1.11 Vejetatif test-- Vegetative test  

1.11b Open Vegetative Test--

1.11b    Açık Bitki Testi-- Open Vegetative Test

1.12 Sanal model--Virtual model

1.13 İnce yapı - yuvayı göster--Ultrastructure - show nest

1.14a NESNE--OBJECT

1.14b ETALON--standart

1.14c Etalon-Objet

1.14.d Fleindler ölçeği veya Fraunhofer ölçeği-Fleindler scale or Fraunhofer scale

1.15 ay fonksiyonu mikroorganizmaları (Rife tedavisi)--moon function microorganisms (Rife therapy)

1.16 DAHA HASSAS YUVA--MORE PRECISE NEST

1.17 ters eğri--invert curve

1.18 Optimum Dağılım--Optimal Distribution

1.19 AKILLI FİLTRE-- SMART FILTER

 

 

 

 

2 Ölçüm tedavisi raporunu başlat - Start measurement therapy report

2.1 YAZILIMI BAŞLATMA--STARTING THE SOFTWARE

2.2 SONUÇLARI YAZDIR-- PRINT RESULTS

2.3 YEDEK KAYIT--2.3 BACKUP RECORD

2.4 Manuel ve otomatik arama--  Manual and automatic search

2.6 Akupunktur analizi ve tedavisi-- Acupuncture analysis and therapy

2.7 AURİKÜLOTERAPİ İRİDOLOJİSİ--AURICULOTHERAPY IRIDOLOGY

2.8 FİTOTERAPİ--  PHYTOTHERAPY

2.9 İRİDOLOJİ ÖLÇÜMÜ VE TERAPİSİ--IRIDOLOGY MEASUREMENT AND THERAPY

2.10 AURA META AVCI-- AURA META HUNTER

2.11 YENİDEN YAZICI AKTARIMI--TRANSFER REPRINTER

 

3 KLİNİK UYGULAMA--CLINICAL APPLICATIONS

3.1 İşitme sisteminin ölçümü-- Measurement of the auditory system

3.2 MOTOR PATOLOJİLERİ-- MOTOR PATHOLOGIES

3.3 VAGUS SİNİRİ-- VAGUS NERVE

3.4 Asit alkali fonksiyonu bitkisel test   Acid alkali function vegetative test

3.5 UYKUSUZLUK--INSOMNIA

3.6 KÖK HÜCRELER--STEM CELLS

3.7 OTİZM KROMOZOM 16-  AUTISM CHROMOSOME 16

3.8 ALS Multipl Skleroz Parkinson Kas Distrofisi- ALS Multiple Sclerosis Parkinson's Muscular Dystrophy

3.9 LÖSEMİ--LEUKEMIA

3.10 PSİKİYATRİ--- PSYCHIATRY

3.11 LİTYUM BİPOLARİTE-- LITHIUM BIPOLARITY

3.12 KANSER--  CANCER

3.13 Solunum bozuklukları-- Respiratory disorders

 

4 Uzaktan terapi--Distance therapy

4.1 Psikolojiden teorik temel- Theoretical foundation from psychology

4.2 Uzaktan terapinin fizik temeli--Physics foundation of distance therapy

4.3 Alüminyum kasa ile uzaktan terapi--Distance therapy with the aluminum case

4.4 Grafik analizi mavi çizgi kırmızı çizgi--Graph analysis blue line red line

Metatrn HUnter Turkey

bottom of page