top of page

ETALON-KONSEPTI

Käsite  Etalon mainitaan laitteiden käsikirjoissa  nls bioplasma metatruder salita metsästäjä biophilia in

ETALON

 

Määritelmä

  • Kaavion ohuet punaiset ja siniset viivat edustavat kaaviota valitusta vertailuprosessista,  sivu 94 bioplasman käsikirja (1).

  • Etalon-lista on järjestetty laskevaan spektrin samankaltaisuuden järjestykseen tutkittavan kohteen kanssa Bioplasma Manual s. 85 (1)

  • Etalon on kaavio, joka koostuu kahdesta yhdestä  sinisestä viivasta ja  toisesta punaisesta on esitetty kahdella akselilla 9bbs1 sarakkeella_3-ccb4de8. -136bad5 cf58d_ Hertzissä ja akseli Y edustaa desibeleja (Hector Arias)

Konseptin alkuperä 

 

"Etalon" on tämän sanan alkuperä   ranska, joka tarkoittaa "mittausosoitinta" tai "standardia". Etaloneja käytetään laajalti tietoliikenteessä, lasereissa ja spektroskopiassa valon aallonpituuksien ohjaamiseen ja mittaamiseen.2).

Konseptin alkuperä Se nimettiin Charles Fabryn ja Alfred Perotin tunnustuksena.​ "Etalon" on peräisinRanskan kieliétalon, joka tarkoittaa "mittauslaskentaa" tai "standardia"  (3)

 

Keksintöpatentit, joissa mainitaan ETALON-konsepti

 

Patentti nro ES 2188065 Otsikko   "MENETELMÄT JA LAITTEET SPEKTRALIKUVIEN MUODOSTAMISTA KÄYTTÄMÄLLÄ TYPEFABRY-PEROT INTERFEROMETREITA"4)

BIOPLASMI MANUAALINEN ETALON CONCEPT

 

Seuraava kuva   (sivu 37 bioplasman käsikirja) kuva N°21  näyttää etalonin ominaisuudet 8c781905-5cf58d_ bad5cf58d_ x-akseli = Hz _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Y-akselilla = decibels 

etalon imagen.png

X-akselilla näkyy 1.8- 2.6- 3.4- 4.2  -4.9_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad_5cf18d_5cf18d. 3b-136bad5cf58d_ -6,6 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 7,4  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5c f58.

 

kukin näistä  figures  edustaa sarakkeita_cc781905-5cde-3194-3194-6b3d8 ja ccc_13-bb3d8. 190 5-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ kudosten luonnolliset taajuudet.

etalon columnas.png

Esimerkki etaloneista

 

Esimerkki etalon Bioplasman käsikirjasta sivulta 88 Bioplasma Manual (1)

ejemplo de etalon.png

Esimerkki Bioplasma-ohjelmistoveden etalonista

 

Kun olet suorittanut mittauksen, syötä patomorfologia (D) luettelo tulee näkyviin ja kun valitset  parkinsonin tauti_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58 näkyy paremmin, jotta se voidaan nähdä paremmin8 5- 5cde - 3194-bb3b-136bad5cf58d_ napsautusobjekti (mittaus potilaan) ja napsauta sitten spektriä tällä tavalla suurempi ruutu tulee näkyviin, jossa se  näyttää Parkinin etalonin, joka edustaa tässä tapauksessa

ejemplo de etalon de parkinson.png

Voit nähdä  Parkinsonin etaton sininen ja punainen käyrä ovat hyvin erillään sarakkeissa 7.4_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf819-5_7cf82de-3bb_. 3b-136bad5cf58d_ sarake 8.2 on ensimmäinen vasemmalta oikealle ja liittyy neokorteksiin ja sarake 7.4 toinen vasemmalta oikealle edustaa subcortical  alueita, on selvää, että kaavio on hyvä tapa esittää muutosta, joka lisäksi on motorinen, on psykologinen,  toinen sarake, jota myös muutettiin, on sarake 3.4, joka edustaa  lihaksia.

 

   

Etalonit rekisteröidään tallennettuna ohjelmistotietokantaan, NLS  tiimin suorittama mittaus lähettää etalon-signaalin henkilölle ja sitten resonanssilla mitataan ja tallennetaan vaste, joka esitetään ISE:llä. käsitteen spektrinen samankaltaisuusindeksi.

Etalon on graafi, jossa on kaksi käyrää.

Ja ISE on kaavio, joka edustaa 4 käyrää   edustaa etalon , jotka ovat kaksi käyrää Biophiliassa ja Bioplasmatronin toinen ohjelmisto on potilaan Metphilia vaste. kutsutaan objektiksi. 

VIITEKIRJASTO


 

Luc montagnier mittaa AIDS-dna:n elektronisella sensorilla  ja näyttää sen kaaviossa

https://www.youtube.com/watch?v=j6Hvh4h_Vrs&t=1117s

 

Bibliografiset viittaukset  

 

1  Bioplasma Device Manual Company Singularity Co. Ltd.  (linkkejä)

2 ETALON-konsepti, educalingo.com.es (linkkejä)

3 Konsepti ETALON  British Library  (linkkejä)

4 Keksintöpatentti nro   (linkkejä)

bottom of page