top of page

svenska bioplasma

bioresonans bioplasma enhet kurs på svenska språket

kursinnehåll

1.     JOHDANTO AV-OPAS

1.1    Bioresonans

1.2    Biopalaute

1,3    George Lakhovsky

1.4    Kirlian aura

1.5    Dr. Voll voll elektroakupunktur (lääketesti)

1.6    Medicinsk diagnoosi vs bioresonansdiagnos

 

2. ASENNUS SKAPA UTSKRIFT AV REKORD

2.1  Skapande av arket

 2.2  Anslutning av enheten

2.3  Säkerhetskopiera-juliste

2.4  Första terapitillfället

2.5 Snabbskanning

2.6  Förberedelserapport

 

3. TOIMINTOKONSEPTI

3.1  Etalon 

3.2  Kontrollpunkter

3.3 Jestering

3.4  Entropianalys

3.5  ISE spektral likhetsindex

3.6  Etalon-objekt

 

3.7  Vegeta-quiz

3.8  Alkaen 5 analysnivåerna

3.9  Alternativenställningar

3.10  Auriculotherapi

3.11  Iridology

3.12  Ekologiska preparat

3.13  Graafinen analyysi

3.14  Etähoito

.

bottom of page